האט איר שוין אמאל געהערט דעם אויסדרוק? טוה מיר נישט קיין אומגעבעטענע טובות!!!
איך האב עס שוין געהערט און אסאך מאל “געוואלט” נוצן… נאר געוואלט, איך וואלט געוואלט וועלן זאגן אז גענוצט, אבער לדאבון לבי, נאר געוואלט, און דא איז וואס האט פאסירט ביי די עפיזאדן ווי איך וואלט עס ווען געוואלט האבן גענוצט.

עפיזאד # 1: מיר זיצן ביים טיש און מ’לערנט צוזאמען אין א חברותא. מיר שמעקט זיך אן א קאווע, און איך וויל דאך נישט אויסזעהן סעלפיש, רוף איך מיך אן ווי א רך הלבב, שמואל, יענקל, איינער דארף א קאווע? יעדער שאקלט נעע פעלט נישט אויס, און איך וויל מיך אויפשטעלן און גיין נעמען א קאווע, כאפט מיך שמואל אן ביים קאריק: זאלצי! איך זאג דיר ס’פעלט נישט אויס, זעץ זיך שוין אראפ, מיין נישט אז די דארפסט זיין אזא גוטסקייט וכו’ וכו’ וכו’. ס’פאלט אים גארנישט איין אז אפשר דארף איך א קאווע… אבער וואס זאל איך טון? אוועק מאכן דעם טיטל גוטסקייט, און מאכן יענעם פילן ווי טו סענטס און ענטפערן: העי, איך דארף אבער יא א קאווע… וואס וועט מען דעמאלס זאגן? אה ער האט נישט אונז געמיינט ער האט נאר געזוכט א תירוץ וכו’. סאו איך זעץ מיך צוריק אראפ און איך לערן פשט אין “אומגעבעטענע טובות”.

עפיזאד # 2: איך פאר באלד ארויס פון קרית יואל, און איך האף צו זיין אין שטאט ביי אן אפוינטמענט אויף פונקטליך 3 אזייגער, דער צאן דאקטאר דארף מיך זעהן, (גיי ווייס פארוואס ער וויל נישט זעהן א צווייטן. זעהט אויס ס’איז דא וואס צו זעהן) אלנספאלס איך בין אויפן טעלעפאון און איך רעד מיט מיין קליינע שוואגער (איך מיין נישט קליין אין געוויכט… נאר יונגער ווי מיר) און איך זאג אים אקעי ביי, איך יאג זיך דארפסט עפעס פון שטאט??? איך האב שטילערהייט געהאפט צו הערן: נע אקעי ביי… אבער נאופס!!! דאס מאל בין איך ראנג ער ענטפערט מיר מיט אייפער: יא! די פארסט? WOW ממש סייעתא דשמיא איך האב פונקט געוואלט א קלייניקייט. און איך זאג: אקעי מאך עס שנעל וואס ווילסטו? לאדנט ער מיך אהיים און מ’פאקט נאך יעצט באקסעס וואס מענטשן וועלן קומען אויפפיקן ווי נאר איך פאר אריבער דעם וומס ברידזש. דארף איך אייך דען זאגן וואס די סוף איז געווען? צוויי באקסעס ליגן נאך יעצט אין מיין קאר און איך בין יעדע נאכט אויפן טעלעפאן צו לאזן מעסעדזשעס מ’זאל עס קומען אויפפיקן… און איך ווייס ניטעמאל צו ס’איז חזיר פלייש אדער להבדדיל אלף אלפי הבדלות א שמות בעג… און איך לערן פשט אין “אומגעבעטענע טובות”

עפיזאד # 3: איך בין ביי די ארבעט לויף אראפ קויפן מיין דייעט לאנטש, און איך דארף שוין זיין צוריק מיין בעה”ב זאל נישט באמערקן אז איך האב נישט מיטגעברענגט צופרי מיין לאנטש בעג, געוויינליך איז ער ברוגז אויב מ’אנטלויפט אינמיטן (איר קענט אוודאי מיינען איך ארבעט אויף א מעראו מאשין און יעדע מינוט קאונט… עה! איך וועל ענק נישט זאגן וואס יא, אבער צייט איז אויף מיין זייט…) איך יאג מיך צום עלעוועיטאר און די טיר עפנט זיך אויף און עס שפאצירט ארויס א גרייז גרויער מאן און קוקט אויף מיר אביסל לענגער ווי די געוויינליך ערווארטעטער בליק, וואס דאס טריגערט מיך צו פרעגן די סטופיד שאלה: ווי קען איך אייך העלפן? נישט אז איך קען און נישט אז איך וויל נאר וויאזוי קען איך מיך איינהאלטן פון פרעגן ווען איינער קוקט מיט א רחמנות בליק…
דער איד האלט זיך נישט איין און זאגט יא ישר כח, איר קענט מיר אפשר זאגן ווי מ’קען טרעפן מר’ פאנטייטן? (פאלשע נאמען ….) און איך זאג א העפליכן “יא” און איך פאנג אן צו נוצן אלע כלים וואס די באשעפער האט מיר געשאנקען פאר הסברה, הענט פוס, מויל, צונג שמייכל, און איך בין מסביר פונקטליך אז סך הכל איז ער אראפ די האלל וועי איין רעכטס.
דער איד גיט זיך א לייכטן צוקרעכטס און פאנגט מיר אן מסביר צו זיין פארוואס ער איז דא, און איך פרוביר מיט א שמייכל צו זאגן אז איך וויל ח”ו נישט אינוועדן זיין פרייוועסי, אבער ער גייט אן כאילו לא הי’ איך געדענק ניטעמאל די מעשה ווייל איך האב שוין געהאלטן אינמיטן טראכטן פון “אומגעבעטענע טובות ארטיקל” אבער איך האב עספייעט צו הערן ווי ער ענדיגט מיט: פארשטייט איר? מילא סך הכל גיטס מיר א אינטערדאקשן צו אים, און איך וועל שוין פון דארט איבערנעמען ווייטער… ישר כח. נו ווי קען איך זאגן ניין און דער ישר כח וועט זיין פאר??? און איך טראכט ווייטער “אומגעבעטענע טובות”

עפיזאד # 4: איך שטיי אין גראסערי דאנערשטאג נאכט א פולע ליין פון אידן שטייען דארט און איך האב א קערידזש אנגעפולט ווי די רכוש מצרים, און איך שטיי און רעכן און האלט אן מיט איין האנט די בעג טשערי’ס וואס האלט זיך אינמיטן אויסגיסן, און איך קוק אויב די דאזן אייער האט נאך א גאנצע איי, און אזוי ווייטער (די יוזשאעל) און איך בין שוין נעקסט אין ליין, איך פריי מיך צו זעהן ווי נאענט די ישועה איז, איך רוק זיך פאראויס איך שלעפ דעם קערעדזש איך פרוביר צו דרייוון אריין ביי די קאונטער אן קראכן אדער פארלירן פראדוקטן וואס זענען אויף די עדזש פון פאלן. און איך מאך באקוועם איך שלעפ צוריק ארויף מיין ברילן וואס פון שווייץ פליהט מיר עס אראפ, מיין הוט ציה איך ארויף און אט פאסירט עס:
א קליינער דארטשיגער (איך מיין אז אויך א וואוילער) אידל גיט א שפאציר צי און האלט אין די האנט א צייטונג מיט א קליינע באטעלע פון עפעס א חריף אדער אנדערע שארפס (נישט קיין חילוק, איך זוך נישט צו העצן) און ער קוקט אויף מיר מיט דעם בליק וואס ספעלט זיך אזוי: “ימע’לע ימע’לע קוק ווי סאך זאכן די האסט, און קוק ווי ווייניג זאכן איך האב, עס איז ווען א שיינע זאך זאלסט אפפערן מיך אריינצולאזן אין די ליין”
און איך קוק צוריק מיט א בליק וואס מ’ספעלט בערך אזוי: “גיי פליי א קייט”
און ער קוקט צוריק און ער פרעגט (מיט א בליק): הזאת נעמי?
און איך כאפ זיך אז: נאופ’ס באמת נישט
איך וועק מיך אויף פון די בליקעכטס און מיט א געמאכטן שמייכל זאג איך ר’ איד! איר קענט גיין פאראויס
ער מאכט זיך ווי ער וועקט זיך אויף פון די געבליקעכטס און ווי אומגעראכטן דאס איז אים: אה ישר כח איך האב נאר די צוויי אייטעם’ס.
איך: נישטא פארוואס (וואס קען שוין זיין? ביזדערווייל וועל איך אריינפאקן די זויער פיקל אין א עקסטערע בעג ווייל ס’רינט פון אלע זייטן)

עס נעמט נישט קיין צוויי מינוט און איך זעה שוין: דער איד פירט חשבונות מיטן רעדזשיסטער ער פרובירט יעצט אפצוווישן זיין חוב און ער פארהאנדלט אויף א צוריק געקומענעם טשעק, אויך האט ער זיין מעדיקעיד קארטל אבער ער האט נישט די נומער, און די אייטעם’ס האבן נישט די באר קאויד מ’לייגט אריין די נומערן מעניועלי, (דער רעדזשיסטער א וואוילער אינגערמאן אבער נישט קיין טייפיסט) און איך שטיי און טראכט “אומגעבעטענע טובות”

זאל איך גיין ווייטער? ווייל הנייר יכלו והם לא יכלו וכולו…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s