שוין נענטער ווי ווייטער….
מ’פאנגט שוין אן צוריק צו לייגן זאכן וואס מ’וועט לכאורה שוין נישט נוצן דא אין ניו העמפשיר גראד אין לאגידזש…
מ’וואשט שוין נישט קיין שמוציגע וועש ביים טייך ווייל ס’האט צייט אינדערהיים…
מ’קויפט שוין נישט וואסער באטלעך באלק 30 אויף אמאל…
מ’ווערט שוין אנגעצויגן אז מ’דארף שוין ווייטער פאקן…

און די פאני זאך איז אז אלס פאר איך פאר אהיים פון א וואקאציע פאנג איך אן צו שפירן א געפערליכען דראנג צו בלייבן… ווי עס ווענדט זיך ווען אין מיר…
וואס איז פשט דערפון ווייס איך נישט.

נ אכן פארברענגען אויף וואקאציע אזוינע שיינע טעג

י עצט דארף איך מיך גרייטן צוריק אויף דעם בארינג וועג

ו ויפיל איך זאל נאר וועלן קאמפלעינען וועל איך מיך דאך בענקן צוריק דערצו

ה יץ, קעלט, פליגן, בינען, ועוד, וואס א חילוק ס’איז טשענדזש אף סינערי

ע סן קאלט’ס, שלאפן מיט מאלד’ס, אבי ס’איז נישט אין ניו יארק

מ יד און ערשעפט, קוים זיך דערשלעפט, און יעצט קומט “בעק טו ווארק”

פ ון פארן נאכאמאל קען איך נישט טראכטן, אבער זיין דארט איז נישט אזוי שלעכט

ש טעלט אייך פאר ווען מ’קען דארט אנקומען אן פארן טעג און נעכט

י עדן טאג גיין אויף אויספלוגן, און מיט די ווייב זיך אויסקרוגן

ר עד איך מיך איין אז נעקסטע יאר וועל איך איר שוין איבערקלוגן…

א דאנק אייך אלע פארן מיטהאלטן די נסיעה’לע. איי וויל טעיק קוועשטאן’ס נאו…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s