זענט איר שוין אמאל געווען קאנפיוזד?

עס איז אינטערסאנט צו אבזערווירן דעם “מענטשעלע” ווי קאנפיוזד ער ווערט ווען די טאג גייט נישט ווי רעגלמעסיג, און ווי אנדערש ער פירט זיך אויף ווען ער דארף נוצן קאפ אויף טאג טעגליכע געוואוינהייטן. נעמט פאר א ביישפיל:

איך גיי אין מקוה, און די סיין “אריין” און “ארויס” איז נישט דארט, און פלוצלינג זעה איך מיך אין א דילעמע איך בין קאנפיוזד, איך ווייס נישט ווי מ’גייט אריין און ווי מ’גייט ארויס. ביז איך זעה מיך ארויס אומגעטובל’ט ווייל איך האב פארגעסן. און יעצט דארף איך זעהן וויאזוי זעהט מען זיך צוריק אריין…

איך גיי צו די קאווע און דארט ווי אלס ליגט טעיסטערס טשויס, ליגט יעצט א אנדער סארט זאמד,און איך ווער קאנפיוזד און איך קען מיך נישט דערזעהן וויאזוי צוזאם צושטעלן די קאווע, איך זעה מיך נעמען מער שטויב, ווייניגער צוקער, די קאליר איז נישט וואס איך גלייך, און שוין…

איך וויל מיך זעצן לערנען אויף מיין פלאץ, זיצט דארט איינער וואס איז א גר אין ביהמ”ד און ווייסט נישט אז דאס איז מיין מקום קבוע, דארף איך מיט א קאווע אין איין האנט און א ווילנא גמרא אין די צווייטע, מיט די גארטל נאך צוגעקניפט פון ברכת התורה, זוכן א פלאץ, און איך ווייס דאך יא אז דא זיצט יענקל און דארט זיצט מעכל, ביז איך טרעף שוין יא א ווינקל ווי איינער האט שוין באגאסן מיט קאווע (צוקער האט ער אויך געהאט זעהט אויס) און איך פרוביר זיך צו זעצן, אבער איך בין קאנפיוזד, איך קען נישט קאנצעטרירן, איך בין געוואוינט צו זעהן די זייגער פון מיין פלאץ און איך בין געוואוינט אז דער דיין הקהלה זעהט יעדן טאג ווי פלייסיג איך לערן, און יעצט וועט ער לכאורה נישט באמערקן…

איך גיי דאווענען, און עס איז אביסל שפעט (זעה מיין ארטיקל פון די בלאפער’ס…) און איך פאנג אן צו מאכן מיינע טריק’ס נישט צו ווערן באמערקט, אבער שטייענדיג אינדרויסן לייגנדיג תפילין, זעה איך מיין קאזן טון די זעלבע זאך, איך בין קאנפיוזד… וואס טוט מען? איך מאך זיך ווי איך לויף הכנות, איך ווארט און האף אז מיענווייל וועט ער פארלאזן דאס פלאץ אבער איך בין שוין נישט די זעלבער איך בין קאנפיוזד…

איך גיי קויפן פרישטאג, און איך גלייך צו נעמען האללוויט ראלל’ס אבער היינט איז עס נישטא, וואס טוט מען? איך בין קאנפיוזד. וואס קען איך וואז זאל איך וואס מעג איך נעמען?

ביים באס, דארף איך דאך אייך נישט זאגן ווי קאנפיוזד איך ווער ווען איינער זיצט אין מיין סיעט אדער אויב איינער זעצט זיך אריין מיט מיר (איר געדענקט נאך “ביזנעס אויפן באס”)

איך קום אהיים פון די ארבעט מיין ווייב הייסט מיך בעיבי סיטן, כאטש איך בין בעל בית ווער איך קאנפיוזד. וואס וועל איך טון אינדערהיים? זי זאגט זי גייט ארויס פאר א האלבע שעה צו א פארטי, אבער איך קען גוט זייגער, אויב ווען איך זאג א האלבע שעה מיינט עס א שעה, ווייס איך וואס עס מיינט ווען זי זאגט עס. איך בין קאנפיוזד.

ווען ווערט איר קאנפיוזד? קאפטשאו?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s