אין די נושא פון פרנסות האמיר ב”ה געמאכט געוויסע פארשריט. אבער נאך אלס נישט וואס עס קען ווען זיין.

ניי פון נעכטן:

איך האב די ליסטע פון “פועל” גרופע מיט אסאך אוועילעבל דזשאב’ס

איך האב געשאפן קשרים מיט EPI Networks וועלכער איז גרייט צו העלפן בכל אופן

ווי אויך האב איך זיך גענומען צו מייקל ראזנער פון די OU וועלכער האט געוויסע אפארטוניטי’ס

די גוטע נייעס איז: אז די פארגאנגענע וואך זענען שוין געווען פארשריט ביי געוויסע אפליקאנטן אויף די זאלץוואסער רעזומעי.

עס איז וויכטיג צו געדענקען: דא איז נישטא קיין קעטש. עס איז בחנם און מיר פארלאנגען גארנישט מער. איין זאך וואס איך בעט איז אויב האט אייך געהאלפן מיין צוזאם ארבייט, לאזט עס מיך וויסן.

געשריבן אין די איילעניש אויפן שווארצן בערל

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s