ווי איר ווייסט שוין איז מיין ציל צו העלפן אידן מיט וואס נאר מעגליך אלס א שבח והודאה פארן בורא עולם פאר זיינע שטענדיגע חסדים וואס מיר זעהען אדער זעהן נישט גראד איין.

מיר האבן אנגעהויבן מיטן ערשטן פראיעקט פון העלפן מיט פרנסה שאפן. און ב”ה עס האט געהאלפן אידן זיך רוקן פאראויס אין זייערע שעפערישע זוכערייען פאר פרנסה. מיר האבן אויך זיך געוואנדן צו ארבייטסגעבער און פרעזענליך געהאלפן אידן באקומען דזשאב’ס אויף פארשידענע גוטע פאזיציע’ס.

איינע פון די פרטים אין וואס מ’האמיר אריין געלייגט אן עבודה איז אין מחזק זיין פרנסה שאפעריי ביזנעסער וועלכע טוען די הייליגע ארבעט אלס א חלק פון זייער טאג טעגליכן ווירטשאפט.

ווען די צייט וועט ערלויבן וועל איך מיך אי”ה באדאנקען אין די עפנטליכקייט פאר די ארגעניזאציע’ס וועלכע האבן ארויסגעוויזן איינזעהניש און געהאלפן זאכליך.

יעצט וועלן מיר אנהייבן אי”ה אונזער נעקסטן פראיעקט. מיט העלפן אידן וואס האבן פרנסה/ביזנעסער און קענעןנוצן א שטופ פאראויס.

והנה: אזוי ווי דער בלאג ציהט ב”ה פיעלע לייענער (מיר. וועלן אפדעיטן ארטיקלען מער אפט אי”ה. האפנטליך טעגליך, אויב מעגליך) איז דא א ריכטיגער געלעגנהייט צו געבן “אומזיסט” אדווערטייזמענט’ס פאר ביזנעסער, מיטן איינציגן תכלית אז אידן זאלן זיך שפייזן און מרויח זיין כפי צורכם.

נאכאמאל! “אומזיסט” אן קיין חשבונות! איר זענט מיר גארנישט שולדיג!

מיר וועלן לויט אייער פארלאנג ווידמען אפאר שורות אדער מער צו באשרייבן אייער ביזנעס און וואס איר זענט גרייט צו געבן פאר אונזערע לייענער’ס ביליג אדער דיסקאונט’ס אין פארעם פון א אינטערוויו! און מיר וועלן געבן פאר לייענער’ס די געלעגנהייט אייך צו לאזן הערן קאנסטראקטיוו קריטיק! מיר וועלן נאר לאזן ענטפערן אויף אייערע רייד מיט ערנסטע ממשות’דיגע קשיות שאלות עצות פון אייערע קליענטן אדער פראספעקטיווע קלייענטן.

מיר ווילן אויפשטעלן א באזע ווי איר דער ביזנעסמאן קענט געהעריג זיך צונויף שמועסן מיטן קלייענט. און געבן א געלעגנהייט פאר די קליענטן אייך צו קאמפלימענטירן אדער סתם קאמענטירן.

כדי צו קענען ארויף לייגן אייער ביזנעס אויף די בלאג דארפט איר זיך ווענדן צו מיר אדער פריוואט אויף אימעיל און אויך קענט איר גרינג קאממענטירן דא אויפן בלאג.

מיין אימעיל איז: zaltzvaser@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s