אלס א שטארקער (געוועזענער) אנהענגער פון דעם וועלטס משפיע הרב יצחק און אלס א תלמיד פון אסאך פון זיינע לערע’ס וואס איך האלט אז וואלט געווען פאסיג צו זאגן אפילו פאר אונז חסידי’שע אידן, און בפרט ווען איך גיי ארויס אין די וועלט און קום אקעגן בעלי עבירות און תינוקות שנשבו, פון אלע מינים, זענען אלס זיינע דרשות געווען פאר מיר כמים קרים און מיר געגעבן א פתחון פה ביי ויכוחים.

אלעס ביז אהער!

הרב אמנון יצחק האט דערקלערט אז ער גרינדעט א אייגענע פארטיי אין די מדינה כח להשפיע און דערמיט האט ער פארלוירן מיין שטימע, און איך האב פארלוירן זיין שטימע, ווייל איך האף מער נישט צו הערן זיין שטימע!

איינס פון די זאכן וואס איך האב אלס באוואונדערט הרב יצחק, פונקט ווי נאך טויזנטער פון זיינע צוהערער’ס איז געווען אז ער האט נישט קיין שום אגענדע, (אויסער אפשר אביסל דאס געלט אויך, ער קען דאך נישט זיין בעסער ווי דער דור דעה און זיין א שונא בצע) אבער דאס האט געגעבן א חן פאר אלע זיינע דרשות און דאס האט געלאזט דערהערן דעם מעסעדזש קלאר.

ווען פלוצלינג אנטפלעקט זיך פאר מיר א הרב יצחק מיט אן אגענדע, פון צוריקקערן דעם כח צו די פאלק וכו’, מיט אלע לאזונגען פון א געהעריגען פאליטישאן, בין איך שאקירט און שרעקליך אויפגעברויזט. די אלע טענה’רייען מיט ציונים, ווי ער ברענגט קלאר דאס פרעכהייט פון די מדינה, און ער איז מסביר פארוואס מ’טאר נישט גיין צו בחירות, און פארוואס מ’טאר נישט זיין אין כנסת וכו’ וכו’ וכו’, איז היינט מופרך מעיקרא, אויב פאר די סיבות פון ברענגען ברויט פארן פאלק און צוריק ברענגען שלטון פאר די מענטשן מעג מען יא….

איך פרעג הרב יצחק’ן: וואס האט פאסירט? שוין נישטא וועם מחזיר בתשובה צו זיין? אז מ’גייט זיך זארגן פארן המון עם? לייגט אייך צוריק אריין אין די הייליגע ארבייט פון מחזיר בתשובה זיין, און פאנגט נישט אן א פרישע קאריערע אויף די עלטער, עס וועט אייך נאר שאדן טאן.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s