זעצט אייך אנידער אויפן פאטעל און לייגט צו קאפ מיט ישוב הדעת.

איך זיץ אויפן באס און איך הער א שמועס און ווער דיזי. קען מיר איינער העלפן?

הער איך א שמועס צווישן צוויי אינגעלייט וואס באשולדיגן זיך איבער א געוויסן רכילות. יעדער טענה’ט אז דער צווייטער איז דער הולך רכיל.

ראובן. פארוואס האסטו געמוזט פארציילן פאר לוי אז יהודה האט גערעדט אויף אים?

שמעון: איך האב אים נישט פארציילט! ער האט שוין געוואוסט

ראובן: איך ווייס אז ער האט געוואוסט אבער פארוואס האסטו אים געזאגט אז דו ווייסט?

שמעון: ווייל אז ער ווייסט און דו ווייסט אז ער ווייסט און איך ווייס און דו ווייסט אז איך ווייס. וואס איז די פראבלעם?

ראובן: ער ווייסט אז איך ווייס און איך ווייס אז ער ווייסט אבער ער ווייסט נישט אז די ווייסט אדער אז איך ווייס אז דו ווייסט און אין ערגסטן פאל אז איך ווייס אז ער ווייסט אז דו ווייסט! נו פארוואס אויב אזוי פארוואס האסטו עס געטון?

שמעון: וואס געטון?

ראובן: איך געדענק שוין נישט

לוי: אקעי! דו ווייסט אז ער ווייסט אז יענער ווייסט אז דו ווייסט נו וואס באדערט דיך אז יענער ווייסט אז ער ווייסט אז דו ווייסט?

עניוועי! יו געט די פאוינט? וואס דא גייט אלס פאר!

(האב נישט קיין טענות. איך האב געהייסן זעץ זיך אראפ! ניין?)

Contact me at: Zaltzvaser@gmail.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s