(געשריבן געווארן אין שאטן פון שטורעם סענדי)
אויף איינע פון די קאסעטן פון ר’ יוסף משה כהנא איז דא א ניגון:

הערט א מעשה אן אינטערסאנטער, וואס מיט יארן צוריק האט פאסירט.
דער גרויסער מגיד ר’ ישראל סאלאנטער, האט אמאל שפעט ביינאכט שפאצירט.
פונדערווייטנס זעהט ער א לעכטעלע ברענט, געמיינט מסתמא וואוינט דארט א צדיק נסתר.
געקומען נענטער האט ער דערקענט, אז דאס איז יענקל דער ארימער שוסטער.

יענקל יענקל ס’איז שפעט אויף דער נאכט, די לעכט וועלן זיך שוין באלד אויסברענען
מארגן די זון שיינט און לייכט, פאררעכטן שיך וועסטו קענען וכו’.

זאגט ער כל זמן עס ברענט די לעכט, פאררעכטן די שיך איז דא זמן
די טענה פון רבי’ן איז נישט גערעכט, ווייל ווער ווייסט וואס וועט מארגן זיין…

אזוי זיצנדיג אין די פינסטער אין די טעג נאך ר’ סנדר’ס וויזיט, האב איך אנערקענט אז ערשט יעצט פארשטיי איך וואס דער ר’ יענקל האט גערעדט, און וואס לעכט בכלל מיינט, און איך האב באשלאסן צו מאדיפייען דעם ניגון צום מצב. וזה החלי:

הערט א משה א אינטערסאנטער, וואס האט נאר וואס ביי אונז אין שטאט פאסירט
דער גרויסער ווינט ר’ אלכסנדר, געקומען, און געבלאזן, און שטארק פארפירט
געמיינט האמיר ער איז א דמיון, זיך גערישט מיט א שמייכל עס וועט זיין אזוי אינטערסאנט
קופקעלעך געשמועסט ביי יעדן מנין, ווייטער א אויפגעבלאזענע וועטער באריכט געזאגט היינט

ווען דער ווינט אזי אנגעקומען האבן מיר ערשט געזעהן, אז דאס מאל אנדערש איז ער גאר א ווילדער
נאס דורכגעווייקט אלעס וואס איז נאר טרוקן געווען, און אויף די שטילע טייכן א רעש א געפילדער
הייזער פארן און וועגענער שטייען, ווייער’ס הענגען און דעכער ליגן
מענטשן טוען זיך אן א קאפ ארום דרייען, קיין קאנע געז איז נישטא צו קריגן

(העכערע פאל)

מען זיצט ביי די ליכט און מ’קוקט אויף די שאטן’ס, דער לעפל קומט אן אין נאז פריער אדער שפעטער
איבער טרוקן ברויט און וואסער ווער דארף דען געבראטן’ס, ווען קאכן קען מען אויך נאר אויב מ’האט א דזשענערעיטאר
מ’קען קיין וועש נישט וואשן נישט ביגלען נישט סטארדזשן, מ’קען נישט לייענען ביים עסן ביי אזא ליכטיגקייט א בלאסער
ניטאמאל דעם טעלעפאן קען מען ריטשארדזשן, און מ’קען נישט הערן אפילו קול מבשר

ווייל כל זמן עס ברענט די לעכט, עפעס זעהן איז נאך שייך און מעגליך
ווילאנג די קאמפעני זייערע טראנספארמער פאררעכט, וועט איר נוצן לעכט טאג טעגליך
כל זמן עס ברענט די ליכט, איז יעדע טריט א טירחא יתירה
מ’קען נישט טרעפן וואס מ’זוכט, אפילו אנהייבן צו פרובירן איז א עבירה….

(שטילערע פאל)

דרייט זיך א טאטע אין שטוב ווי א קאפיטאן, אויף א שיף צובראכן אן קיין רודער
אין די פינסטערע שטוב אן קיין שום פלאן, צורידערט צושויבערט אויסגעמוטשעט א מידער
ער וויל גיין זיך לייגן די קינדער זענען שוין רואיג, ער גייט פוצן די ציין ער טוט דאך דאס יעדן טאג
הערשט זעהט ער צו וואס ער טויג, ווען אנצוקומען צו די ציין איז אים אויך א גאנצע פלאג

די לעכטיגקייט פעלט אויס ער קען זיך נישט באגיין, עס וועקן זיינע געדאנקען אסאך שנעלער
איך קען טאקע נישט אלעס טון יעצט באקוועם אליין, אבער א צווייטער זעהט מיך אויך נישט מיינע דורכפעלער
פון הימל ווייזט מען מיר לעב נישט פאר יענעם, אין די טונקל איז יעדער גלייך לעב נאר פאר דיר
ווען די לעקטער’ס ברענען טוט אויך א קנאה’לע ברענען, מ’קוקט אויף יענעם אן א שיעור

(העכערע פאל)

דער יצר הרע זאגט פארן מענטש קוק אויפן שכן, ער איז אזוי געראטן אזוי שיין אהער געשטעלט
ווען די לעקטער’ס זענען פארלאשן מען קען קוים זיך אליינס אויפזוכן, זעהט מען ערשט ווי נישטיג איז די גאנצע וועלט
מ’האט צייט פאר ישוב הדעת זיך איבערצוקלערן, צו גרייט איך מיך גוט פארן מיין אמת’דיגן תכלית
צו פון מקנא זיין יענעם וועט מיר עפעס בעסער ווערן, וואן דאס פאראורזאכט נאר פגעים און מחלות

ממילא כל זמן די לעקטער’ס נישט ברענט, איז צייט צו טראכטן מיט ישוב הדעת
באקענט אייך אליינס מיט ווער באמת איר זענט, און קוקט נישט אזויפיל וואס וועט זאגן די גאס
ווייל כל זמן שהנשמה, ווי לאנג די נשמה איז ביי מיר
וויל דער יצר דער טמא, איך זאל מיך נאר זארגן וואס עס טוט זיך ביי דיר.

מודה אני לפניך רבון כל המעשים אדון כל הנשמות

Follow me on Twitter to get latest articles @zaltzvaser

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s