אין די לעצטע 24 שעה האב איך שוין באקומען בערך 400 אימעילס מיט טיפס איבערן שניי וויאזוי זיך מו באגיין מיט איר. און אלעס אומזיסט!

בין איך דאך א מענטש. אז איך באקריג א זאך בחנם בין איך גרייט צו געבן פאר א צווייטן אויך. וועל איך אייך מיט טיילן געוויסע טיפס וואס איך האב באקומען! (די געלט טיפס האלט איך פאר מיר! איר קענט ביי מיר איינטוישן די טיפס פאר טיפס וד”ל)

טיפס וואס איך האב באקומען (איבער געטייטשט אין אידיש)

1. דער שניי איז א ווייסער סובסטאנץ עס קומט געוויינליך פון אויבן. אויב. זעהט איר ווייסע פלעקעלעך קומען פון הינטן איז עס ע”פ רוב נישט קיין שניי עס קען זיין א סוער בעקאפ.

2. דעם קאר איז וויכטיג אפצורייניגן די פענסטער’ס פארן דרייוון אז איר זאלט קענען ארויסקוקן. מאכט נישט דעם טעות אז ווייל איר זעהט נישט זעהט קיינער נישט!

3. ווען איר גייט אין שניי גיט אבאכט צו גיין מיט 2 פוס כאטש עס איז נאכנישט געפאלן צוויי פוס שניי. עס האט נישט קיין שום זין נישט צו גיין מיט צוויי.

4. א שירעם איז געאייגנט פאר רעגן! אין שניי איז בעסער צו נוצן דעם שירעם פאר א שטעקן צום גליטשן!

5. צו וויסן וויפיל פוס שניי ס’איז שוין געפאלן איז ראטזאם ארויסצולייגן 12 פאר שוך צו זעהן וויפיל דערפון פיהלן זיך אן…

מער טיפס וועלן קומען ווען איך באקום

ווארט מיט שפאנונג און מיט א בענקל!

Follow me on Twitter to get latest articles @zaltzvaser

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s