יעדעס יאר די זעלבע זאך! איך בין ווי שלומיאל’ס א ברודער אריינגעקראכן אין א בלאטע. מיין שוויגער זאל זיך מוטשען אין קיך וואוינט אין קרית יואל. און די מאמע זאל רוען אויפן קאוטש וואוינט אין וויליענסבערג.

סתם אזוי איבערעס יאר איז נאך צום פארטראגן מ’נעמט צאם די טשוועטשקעס און מ’מארשירט ארויף אויפן באס. ס’רעביצין נעמט די פינעף קליינע מיט זיך און איך נעם מיין חק און שלאף איין דערויף ביי די מענער זייט שששש פארציילטס איר נישט!

אבער פורים א גראגער אויף המן’ס קאפ דארף איך מיך פונאנדערגעשנייט געפונען אויפן באס. און אויף דעם באס פורים איז קיין פיקניק נישט צו זיין.

חוה’לע מיינע איז פארשטעלט ווי א אסתר עמעלקע מיט א פאפפי גאון און ווען זי גייט ארויף אויפן באס מיט איר קעניגן שטעקן געמאכט פון סטיוואל און טוטפיק’ס פארהאנקערט זיך די קעניגן’ס קליידל און די יעלות זענען למעלה תגביה קארייני.

גראד נאך איר שפאנצירט מרדכי הצדיק מיט איין הענט אויפן גאלדענעם רוט און די צווייטע האלט אן די בארד זאל נישט פאלן און אויב די גרויסע בריל מיטן נאז וואקט שטאטער פון אים דארף דער צדיק כאפן זיין נעזעלע און די באס פארט כאדאראם.

מיין קליינער פון קינדערגארטן איז פארשטעלט ווי א יו פי עס טראק געשלעפט פון א שלעפער טראק… און ווען מ’האלט אים נישט אינדערהאנט איז ער ווי סתם א יו פי עס טראק אנעם שלעפער…

אזוי שפאצירט ארויף די פאמיליע אויפן געפאקטן אויטאבוס און מ’צעטיילט די ראזשינקעס און המן טאשן אין קליינע פעקעלעך כדי די קליינע קינדערלעך זאלן נישט לאזן די שכינים איינשלאפן. און היידא מ’פארט!

דא קומט דאס ריכטיגע! ביים. נעקסטן סטאפ קומט ארויף א געמאכטער שיכור וואס די ווייב מאכט זיך ווי זי לאכט און זי מאכט זיך ווי זי בעט אים איינצורוען. און די קינדערלעך מאכן זיך ווי זיי זענען שוין זקינים ורגילים מיט שיכורים און מאכן זיך נישט וויסנדיג אפילו זיי מאכן נאר א שידוך שמייכל ווי קלוגע באזעסענע מענטשן ווא לאכן שוין נישט פון קיין קארני דזשאוקס. און אלע מיטרייזנדע “מאכן” מיט א רייזע צום געדענקען.

אלזא דער שיכור זעצט זיך אין פראנט פון מיר און וויל נאר וויסן צו מיין אינגעלע באמערקט אז ער איז שיכור און שרייט; איך בין נייייישט שיכור! יונגעללעעע אמת? איך האאאאה בין נישט שיכור? א מזל ער פרעגט מיך נישט ווייל איך וואלט פאזיטיוו צוגעשטימט!

מען פארט שוין ארויס אבער ניין! איינער לויפט… איינער לויפט… הערט מען פון א באבישקא שרייען ביי די פרויען זייט און דער באס שאפער זייענדיג א וואוילער אינגערמאנן שטעלט זיך ווארטן. איך קוק אזוי ארויס, ווער לויפט? איינער לויפט? צענדליגער לויפן! וואס ווייסט זי שוין ווער עס מיינט דעם באס און ווער עס לויפט ווייל דער רוח טרייבט אים?

די שטיגן פוהלן זיך אן מיט פוסאלאך פון א משפחה מיט קינדערלאך קיינע הארע פאי פאי און די קולות וואס זענען שוין אויף דעם באס אזוי אויך העכער ווי לעגאלע לימיט’ס גייען יעצט אריבער צו אומאראלישע הויכן. און פון סתם ענגשאפט ווערט שוין יעצט געדרענגשאפט. אבער אבי געפארן! פאר שוין! נו!

מ’שלייכט זיך אריין אין בי קיו אי עס פארן דארט גויים פון אלע מינים ואפיכורסים וואס ווייסן זיי? עס נידערט אראפ א מין וואכעדיגקייט מ’זעהט סיטי באסעס מיט בילבאורד’ס און טראק’ס פונקט ווי אינמיטן יאר! גיי שוין עס פארגייט דער אפעטיט פון לעבן. אבער וואס טוט מען נישט פארן שוויגער? ווי גייט דאס ווערטל: וואס מ’טוט פאר א שוויגער טוט מען פאר זיך אליינס! וד”ל

מ’רייסט ארויף אויפן טרייבארא בריק והנה עס איז טראפיק! אלעס איז אויף שטאנדשטיל. אלעס? ניין נישט אלעס! אויפן באס איז הויך יו”ט. מיין שיכור שכן האט געזעהן א געלעגנהייט און פאנגט אן פארפירן פארוואס ער איז אויף א אמבולאנס? עס פעלט אים גארנישט! די קינדער באסמאקעווען זיך מיט אים ביז ער מאכט א יברעכעכא מיטן שעם ומלקות און דער באס האט שוין נאך עפעס!… א גערוך!

יעצט איז אזוי! עס איז שטיל! ווי א אומגעוויינליכע פאר אויסברוך שטילקייט! עס שמעקט פון פולווער! און פון … אבער עס זעהט זיך אויס ווי אין הקב”ה בא בטרוני’ און ס’טאקע טרעפיק אבער ס’רואיג…

פלוצלינג…. טרררררררררר. אלע מיינע חלומות פון רואיגקייט צופארן. מיין אונטערשטער שכן האט זיך דערמאנט אז ער איז שיכור און אז אויב האלט ער זיך רואיג האט אים א שיכור עקספערט געזאגט קען די שיגעון וועפן. און ער פאנגט אן פון אל”ף…

אנקומענדיג קיין קר”י האמיר געגעין א שבח והודאה פארן באשעפער פאר אלע חסדים און באשלאסן אז דאס איז דאס מיר פארן נישט פורים אין ערגעץ.

א פרייליכן פורים! נאך א מזל די מעשה איז נישט אמת. איך וואלטעס נישט פארטראגן. נודה לד’.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s