לכבוד מיינע טייערע פריינט. איך האב היינט געהאט א שמועס מיט ר’ שמעלקא אינעם שאטן פון די נעכטיגע טראגעדיע. און איך האב עס געוואלט מיט אייך מיטטיילן היינט. אפשר צוזאמען וועלן מיר קענען עפעס אויפטוהן. מ’רעדט דאך דא מיט אידן בעלי דעת…

לייענט און לאמיר צוזאמען אנהייבן דעם קאמפיין פון “איינס ארויף” אין די בחינה פון אחת שאלתי מאת ד’.

 

דער שמועס איז אויטענטיש, און איז אפשר די בעסטע וועג אנצוהייבן דעם קאמפיין.

 

 

Shmelke:  

נא, אדרבה

 me:  איך בין געזעצן נעכטן נאכט און עוסק געווען אין א מצוה, ביז שפעט אין דער נאכט, ווען איך האב געקוקט אויפן טעלעפאן האב איך געזעהן 250 אימעיל’ס

ווי נאר איך האב באקומען די אלע אימעיל’ס האב איך גלייך פארשטאנען אז עפעס איז נישט גוט, ווייל דאס איז אויסערארדנטליך פאר א מוצ”ש

בין איך אזוי אריין אינעם אימעיל געהענגל און אנגעהויבן לייענען. אבער איך האב אנגעהויבן לייענען אויף צוריקצווועגס

ווייל אזוי ארבעט מיין טעלעפאן

עכ”פ אזוי ליינענדיג זעה איך דאך אז דער מצב איז שווארץ און עס פאנג מיר אן צו ווערן שווער אויפן הארצן, אבער

איך זעה עפעס אז משמים האט מען צוגעפירט איך זאל לייענען צוריקצוועגס און דאס האט מיר געגעבן א שטארקער חומר צום פארשטיין א נקודה וואס מ’זעהט אין די ספרים הקדושים

ווען עס פאסירט א אומגליק, איז דאס אזוי ווי א שרעקעדיג ביכל, און מ’הייבט אן צו לייענען פון אנהייב.

אויב אבער וואלט דער מענטש גענומען דעם ביכל און געליינט פון סוף אויף צוריקצוועגס

וואלט ער דאך געזעהן פונקטליך וואס עס איז דא פארגעקקומען און פארשטאנען די חסדים פון אויבן

אבער ליידער דער ביכל איז נאכנישט ביים סוף און דערפאר איז אזוי שווער נאך צו פארשטיין.

אבער דעם ענין האב איך אזוי געקלערט אז דאס ווייזט מען מיר

 

 Shmelke:  זייער טייערע ווערטער, אויף דעם זענען מיר מתפלל הראנו ה’ חסדך

היינט איז דאך א גרויסער טאג, דער יארצייט פון רבינו הק’ ר’ אלימלך זי”ע

אין די תפלה פון ר’ אלימלך זאגט מען שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, האב איך געזאגט פאר איינעם אז דאס גייט ארויף אויך בכלליות אויף יעדעם איינעם, אז מ’זאל זעהן די גוטע זאכן אויך אויף אידישע קינדער, נישט נאר זיערע חסרונות

און ווילסט הערן

איך האב געקלערט אז דער רבשו”ע וויל דאך עפעס מכל אחד ואחד מישראל, אנדערש קאן דאך גארנישט זיין, און וואס וויל ער יעצט? כ’האב געטראכט א געדאנק אדערש ווי די אלע וואס טרעפן יעצט חטאים רח”ל אויף כלל ישראל

 

 me:  היינט זאגנדיג די תפילה איז מיר אזוי דורכגעלאפן די מחשבה אז “שנראה כל אחד מעלת חבירנו” איז א עקסטערע תפלה צום באשעפער אויף אזא מין זמן, ווען מיר בעטן אז די ווייטאג פון זעהן א חסרון ביים חבר בגשמיות אפי’ און אויף אזוינע שרעקעדיגע אופנים בפרט זאל זיך אפשטעלן, און פון היינט און ווייטער הייליגער באשעפער זאלן מיר נאר זעהן אז פאר די חברים דאס מיינט מען גאנץ כלל ישראל זאל גיין גוט.

 

 Shmelke:  דער מדרש זאגט אז דער רבוש”ע האט אזוי מסבב געווען אז די אידן זענען אנגעקומען צום ים, און דארט האבן זיי מתפלל געווען פאר קוב”ה, און ס’האט פאסירט דעם נס, און די סיבה דערפאר איז געווען ווייל דער רבוש”ה איז משתוקק אויף תפלות ישראל, און ער האט געווארט צו הערן די אידן, און דער מדרש טייטשט דעם פסוק הראנו את מראיך השמיענו את קולך כי קולך ערב ומראיך נאווה

 

 me:  ‫זיי ממשיך

 

‫איך האב צייט, איך ווארט צו הערן דעם גמר פון דעם ענין… עס זעהט אויס ווי די פארסט אויף די ריכטיגע רעלסן

 

 Shmelke:  האב איך געקלערט, ווען מ’הערט די קרעכצן פון יעדען איינעם, ווען מ’הערט ווי יעדער נעמט עס אזוי פערזענליך, דאס איז א נח”ר פאר קוב”ה אז מיר ברודער זענען אזוי נאנט, אז מ’האט זיך באמת אזוי שטארק ליעב. ס’איז פשוט ביי מיר אז דער רבוש”ע וויל פון אונז דעם תענוג

 

 me:  ‫לאמיר נאר האפן אז אויף בעסערע אופנים זאלן מיר קענען שאפן דעם תענוג

‫זיך פרייען מיט יענעם’ס שמחה

 

 Shmelke:  איך האב עס שוין געזאגט אמאל ביי די מעשה פון לייבי קלעצקי (ווער דענקט נאך אפי’ די מעשה?) דארט איז געווען ממש די בחינה

כ’על דיר דערציילן עפעס

 

 me:  ‫איך דערמאן מיך א מעשה אה, וועל איך וארטן אויף דיינס קודם

 

 Shmelke:  מיין פעטער זז”ג האט חתונה געמאכט א זוהן א אלטע בחור, געווען א גוטע פינעף און צוונאציג שוין, אויך אביסל פראבלעמן דא און דארט

ביי די חתונה האבן מיר אלע געהאט טרערן פון התרגשות, אזא חסד פון השי”ת

 

 me:  ‫יא יא ווי דער סדר ביי אידישע קינדער

 

 Shmelke:  גיי איך צו די מחיצה וועלענדיג זאגן מז”ט פאר די מומע, און מיין מאמע קומט ארויס, און זי זאגט מיר “איך פריי זיך אזוי מיט מיין ברודער, און איך בעט השי”ת זיך אלץ צו קענען פרייען מיט אים, נישט נאר ווען ס’איז אזוי שווער אנגעקומען”.

 

די ווערטער זענען טייערע ווערטער פון א חשובע אידענע, אז מ’טראכט נאר אריין דערין

 

 me:  ‫שמחה איז אויך בעסער ווען עס קומט מיט א סדר

 

‫לאמיך דיר פארציילן א שמועס

 

‫איך האב געהאט א חבר וואס איז ל”ע אוועק פון דער וועלט פלוצים אן קיין שום פאראויסזאגן פאר קיינעם, און אן קיין שום סימפטאמען. זיך פשוט צוזאם געלייגט און איבער געלאזט א משפחה מיט 6 קינדערלעך ה”י

 

‫האב איך געשמועסט מיט א גרויסן דיין ביי אונז, און גערעדט איבער די נושא. איך וויל נאר צוקומען צו איין נקודה

 

‫אז ווען עס פאסירט אזא זאך טייטלט יעדער אויף די זינד און ווי מ’דארף אלס מתקן זיין (און עס איז אמת אז מ’דארף) אבער נאכדעם זעהט מען אז אידן האבן אזא קליין ביסעלע שטויב און ווען מ’געט זיי איין שאקל זעהט מען ארויס דעם שיינקייט פונעם איד.

 

‫א גאנץ ביהמ”ד אלע ידידים האבן זיך אינטער גענומען דברים נשגבים

‫און מ’האט אנגעהאלטן פאר א לאנגע צייט ממש,

‫עס איז געווען א מורא’דיגער קידוש השם

 

‫לאמיך דיר זאגן לענינינו

 

‫איך הער יעדן רעדן דא און דארט איבער וואס מ’דארף מתקן זיין. אבער אויב וועלן אלע אונזערע פריינט נאר נעמען איין טריט פאראויס לעילו נשמתם פון די נפטרים, וועט דאך דער קידוש השם זיין אזוי גרויס, און מיר אלע וועלן זוכה זיין צו לעכטיגקייט און נחת דורך הרחבת הדעת.

 

‫מ’דארף נאר מעורר זיין ריכטיג דעם ציבור, וואס צו טוהן.

 

‫דו האסט דאך שוין אסאך געטון אין די נושא פון אינטערנעט.

 

‫אפשר גיב מיר יעצט א ברענג אויף די נושא פארן ציבור אונזערע פריינט.

 

‫אפשר קען עס יעצט ארבעטן?

 

 Shmelke:  דער מציאות איז אז מ’קען זיך שווער האלטן דעם קאפ אין פלאץ ווען ס’געשעהט אזאנס.

 

זיכער אזוי.

 

 me:  ‫דערפאר דארף מען עס טוהן צוזאמען.

 

‫עס איז זייער זייער וויכטיג.

 

 Shmelke:  זעה איך היינט א “בחור” ליינען די נייעס אויף זיין טעלעפאון אין ביהמ”ד.

 

איך בין נישט דער טיפ צו זאגן מוסר, ס’האט מיר שרעקליך ווי געטוען.

 

כ’האב אים געזאגט, פארן דאוונען שטייסטו אין ביהמ”ד אנע בושה פארן בורא עולם און די קוקסט אינטערנעט?

 

ער לאכט נאך יעצט פון מיר, ליידער ליידער.

 

 me:  ‫איך האב פריער באקומען אין אישי איינעם קריגן אויף מיין ארטיקל וואס איך האב געשריבן “וואו קוקסטו” (האסט עס געלייענט?) און דארט זאגט מיר יענער אריין פארוואס איך זאג אז די עבירה פון דור איז דאס אדער יענס, און איך שפיר נאך אלס אז מ’פארקוקט אין די זייטן! איך האלט אז דער עיקר וואס מ’וויל פון אונז איז אז יעדער זאל ארויף קומען איין טרעפל פון דעם תהום אינטערנעט. יעדער ווייסט זיין מצב…. איין שטייג העכער קען ברענגען משיח’ן

 

 Shmelke:  ס’הערשט אזא קרירות אז איך וויין פון דעם אליין, מער ווי איין פארפאלק זענען שוין נעבעך אומגעקומען אויף דעם מזבח וואס הייסט חוזק מאכן פון די וואס זענען מעורר.

 

 me:  ‫לאמיר צוריק גיין צום ציבור אויפן וועלטל ווי עס זענען פארהאן א ערנסטער ציבור פון אונזער עולם, און פרעגן הויך “מי לד’ אלי”

 

 Shmelke:  אפי’ ביה כנישתא חדא ברענגט דער רבי בשם הזוהר.

 

 me:  ‫לאמיר אנהייבן א קאמפיין אז יעדער זאל זיך רוקן א מעלה.

 

‫ונראה כל אחד “מעלת” חברינו.

 

 Shmelke:  אפי’ אין ביהמ”ד און אפי’ אויף איין זאך.

 

 me:  ‫יא.

 

 Shmelke:  כ’על דיר נאר זאגן.

 

די ווייסט דאך אז איך בין אביסל טרוד מיט מענטשן.

 

 me:  ‫אבער אויפן געוועבעכץ קען מען עס שטארק אנהייבן.

 

 Shmelke:  די גרינגסטע וועג צו פועלן ביי א מענטש סיי וואס איז ווען מ’זעהט איין קודם זיינע מעלות.

 

 me:  ‫פאקוסירן אויפן אמת.

 

‫מיר רעדן דען צו איינעם?

 

‫מ’רעדט דאך אין א ציבור’ישן פארנעם

 

 Shmelke:  דאס איז ממש א ברכה ווען א מענטש זעהט יענעמ’ס מעלות.

 

 me:  ‫אמת.

 

 Shmelke:  מעלות פון איין כלל ישראל איז אויך עפעס.

 

איך קום יעצט פון א איד א גרויסע בעל השפעה, כ’האב געדארפט וויכטיג רעדן מיט אים.

 

 me:  ‫הער וואס איך קלער….

 

‫לאמיר הערן.

 

 Shmelke:  זאגט ער מיר: דער רבי ז”ע האט געזאגט פאר פופציג יאר צוריק אז מצרים וואלט געווען הייליג קענגן אמעריקא……. יעצט שטעל זיך פאר ווי הייליג אמעריקא איז היינט.

 

 Shmelke:  און ס’דרייען זיך ארום “טויזענטער” מבקשים, וואס זוכן דעם דרך האמת אין עבודת ה’, וואס זיי קרעכצן נאך אויף קדושה וטהרה, אז זיי מוזן גיין אויף די גאסן און אויפ’ן געוועב, דאס איז די גרעסטע נס

 

ער האט אויפגעהויבן זיינע הענט צום דאך און מיר געזאגט “עם ישראל חי לעד ולעלמי עולמים”

 

אוי איז ער גערעכט

 

 me:  ‫לאמיר אויסרופן מי לד’ אלי, און אונז וועל מיר זיך אונטערנעמן איין גוטע זאך אויף איינצושפינען דעם קאמפיין… ביזטו גרייט?

 

 Shmelke:  איין גוטע זאך לדעתי בנושא אינטערנעט.

 

 me:  ‫יא.

 

 Shmelke:  און מיר וועלן בעטן מיט טרערן אין די אויגן.

 

 me:  ‫דער קאמפיין הייסט אזוי: איין שטאפל ארויף.

 

 Shmelke:  שתרחמני עוד בגלותי, טאטע העלף אונז אין אונזער גלות.

 

 me:  ‫נישט קיין חילוק ביי וועלכן טרעפל מ’שטייט, לאמיר ארויף גיין איינס.

 

 Shmelke:  איך וואלט זיך בארופן צום מאמר אויפ’ן פסוק אחת שאלתי מאת ה’ אותה אבקש.

 

 me:  ‫איך וויל נישט וויסן ווי יעדער האלט, אבער יעדער ווייסט דאך וואו מ’איז… קומט ארויף איין שטאפל רבותי

‫אחת גערעכט.

 

 Shmelke:  כ’האב אלץ בחור געשריבן אויף דעם א מאמר וואס צונעמט מיר נאך היינט אלע גלידער.

 

 me:  ‫שיק מיר עס.

 

 Shmelke:  כ’האב עס נישט דאהי, ס’ליגט ביים פאטער זז”ג צוווישן מיין המון כתבים.

 

 me:  ‫לאמיר אפשר דעם עולם ערשט געבן צו לייענען דעם ערשטן שמועס, און פון דארט גיין ווייטער.

‫איך מיין עס איז א גוטע התחלה.

 

 Shmelke:  מו”ר הג’ ר’ יצחק אלעזר שליט”א האט מיר אמאל געזאגט: אחת שאלתי מאת ה’, מ’דארף ווען איינס אויף אמאל, נישט נאר טוען איינס אויף אמאל, נאר וועלן קודם אין זאך.

 

 me:  ‫די חילוק צווישן איינס, און די ערשטע, ווייסטו?

 

 Shmelke:  און אותה אבקש, נאר דאס זאל מען זוכן, ס’וועט אנקומען צום סוף.

 

 me:  ‫איינס מיינט אז ביי דעם בלייבט עס.

 

‫ערשטע מיינט עס קומט א צווייטע.

 

 Shmelke:  כ’האב זיך אראפגעזעצט דענמאלט און געשריבן אויף לשון קודש א מאמר, הלאוי וואלט איך זיך געהאלטן דערצו.

 

 me:  ‫לאמיר אנהייבן מיט א ערשטע.

 

‫מ’קען דאך אלס אנהייבן.

 

 Shmelke:  צו ענדיגן אונזער שמועס מיט א דבר טוב

דער רבוש”ע זאל העלפן, דער זכות פונעם בעל הילולא הקדוש זי”ע זאל מגין זיין אויף אלע אידן

 

 me:  ‫אמן

 

 Shmelke:  ס’איז דאך ידוע אז זיבן יאר האט ער געפאסט אוועקצונעמען חבלי משיח

 

 me:  ‫ער האט דאך געפאסט פאר אונזער דור

 

 Shmelke:  זאל עס שוין זיין סוף וקץ לכל צרתינו

תהלה וראש לפדיון נפשינו.

 

 me:  ‫אמן.

 

 Shmelke:  קענסט וואס מיר זאגן אין נחם?

 

 me:  ‫וועלכעס.

 

 Shmelke:  כי אתה ה’ באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה

לבי לבי על חלליהם

 

 me:  ‫די אש איז שוין געווען, יעצט דארף זיין די לבנותה.

 

 Shmelke:  זאל מען הערן אך לטוב לישראל בכל מקומות מושבתיהם.

 

אמן.

 

 me:  ‫אמן כי”ר.

 

 Shmelke:  זיי געזונט.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s