היינט איז געווען ברייט באריכטעט אז די ביליאן קאטאליקן האבן א נייעם פויבסט! אן אלטן גוי! און די פרעסע איז ב”ה געווען פארנומען מיט דעם און אפגעלאזט דעם שמוציגן איד פאר א וויילע.

נו וואס איז שוין? מיך שטערט ווען איך זעה ווי אונזערע היימישע אידן ווערן פארמישט אין דעם סאמאטוכע און פארגעסן אז “עשו שונא ליעקב” איז נישט נאר א הלכה נאר א פאקט!

איך וואונדער זיך וויאזוי פארטרעטערס און פאן טרעגער פון כלל ישראל האבן נישט די מינדעסטע געפיל און מאכן א לאנגס און א ברייטס פון דעם “גוטן” פויבסט, און נעמען שטעלונגען אין זיין גוטסקייט. און האפן צו האבן א ריוח פונעם עסק.

עס איז אן אלטער אויסגעדראשענער ענטפער ווען מ’פרעגט די יעניגע פארוואס זיי געבן ברייטע דעקונג פאר שמוציגע גאסן גויים וואס לויפן פאר פאליטישע אמטן, אסאך מער ווי די מינימום וואס עס פעלט אפשר אויס. אז שלום מלכות איז זייער מצוה נבחרת וואס דאס איז א עסק פאר זיך.

אבער גאטעניו און הימל וואס האבן מיר מיט דעם ראש עובדי אלילים? איז דאס אויך שלום מלכות?

לאמיר טאקע זאגן אז מיר דארפן לעבן בשלום מיט די גויים ווייל מ’איז אין גלות און עס איז באמת אזוי. דארפן מיר אים דעקן ווי להבדיל אלף ביליאן הבדלות ווי אן אייגענער?

איז וויכטיג פאר אונז צו וויסן אלע כללים ופרטים וויאזוי דער ראש הקאטאליקן איז אויפגעוואקסן? און אויף אזוי ווייט אז איינער פון די אידישע פארטרעטער האט ארויסגעשיקט א “ברכת מזל טוב” פארן פויבסט!

וואו אין די וועלט זענען מיר? אין די אלטע היים ווען מ’האט צענזורירט אינזערע ספרי קודש האט מען געדארפט מער טוהן אבער היינט, ווער דארף עס? מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי?

די פאלק וואס האט פארפאלגט כלל ישראל דורכאויס דעם גלות דארף באקומען די הייליגע ברכות און וואונטשן וואס מ’האט געוואונטשן פאר די פארפאלגטע אידן?

א חרפה און א בושה!!!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s