איך קום אין ביהמ”ד פארסאפעט ווייל מיין חבר ווארט שוין (נישט אלס, נאר געוויינליך!) און איך זוך וואו אראפצו ווארפן דעם מאנטל. געגענען זיך די אויגן מיט גלאנציג שרייעדיקע צעטלען מיט אלע קאלירן איבער הצעות און פארשלאגן וואס איך דארף דן זיין בכובד ראש און באשליסן וואס צו טוהן דערוועגן.

ווי למשל איין אזא מודעה שרייט: מיר לייגן אייך אוועק דעם שענסטן הוט. נאר פאר אייך! שוין נעם איך אפיר דעם פענסיל פון אויער און צייכן אן דעם אדרעסע.

גיי איך ווייטער ‘מיר האבן פאר אייך דעם שענסטן שטריימל” נו! מיין בליי ארבייט נאך און איך צייכן.

אפאר טריט אהינציהר מיר געבן אייך דאס מערסטע פארן געלט! וואו איז מיין בליי? אה! מ’שרייבט ווייטער!

נאכן אנצייכענען אלע וויכטיגע אדרעסן זעץ איך זיך לערנען רואיג! איך ווייס שוין וואו צו גיין ווייס מאכן מיין טלית, קויפן א סוט, א הוט, וכו’

ויהי ממחרת איך לאז מיך אין גאנג און מ’גייט צו די אלע געשעפטן.

א גוטן רב קראצאוויטש איך בין דא
און ווער זענט איר דאס?
איר האט מיר אוועקגעלייגט א הוט! איר געדענקט?
(קראצט זיך ביין קאפ) איין מינוט איך בין נישט דא געווען א גאנצן צייט לאמיך גיין פרעגן אפשר א צווייטער!

איך ווארט; עס קומט ארויס א אידל און ווארפט בליקן אויף מיר און צוריק אין א גרינעם בוכל: וויאזוי הייסט איר און וואס איז אייער טעלעפאן נומער?

וואס הייסט? איר ווייסט נישט? נו וויאזוי דען האט איר מיר אנגעגרייט א שיינעם הוט אז איר קענט נישט מיין סייז? איך הייס זאלץוואסער מיין טעלעפאן נומער איז 911

מיר האבן נישט קיין הוט פאר אייך!

פאר אייך האט איר אויך נישט? דאס איז דאך שוין א פרעכער ליגנט! אויפן צעטל שטייט קלאר “מיר האבן אנגעגרייט פאר “אייך”!!!

פארשטייט זיך איך האב געכאפט רעכטס און לינקס ביי די אלע געשעפטן וואס האבן אנגעגרייט פאר מר. אייך דאס שענסטע און פאר מיר… גארנישט!

הכלל ווילט זיך מיר וויסן, ווער איז דאס דער מר. אייך?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s