א גוטן ערב שבת הגדול

יעדער איז פארנומען ב”ה מיט די הכנות צום בעפארשטייענדן הייליגן יו”ט פסח. דער מיט באקן מצות א צווייטער מיט מאכן וויין, און ווער רעדט נאך פון די אידישע שטוב עס פארט אויף רעדער אויף אויטא פילאט.

איך בין אויך פארנומען איך גיי היינט פארקויפן דעם חמץ פארן גוי כדי נישט נכשל צו ווערן מיט קיין חשש נדנוד חמץ ח”ו.

איך זיץ ביים דיין און איך ווארט אזוי אויף מיין רייע ארויסצונעמען די געלע צעטעלע און פארלייענען וואס די בני בית האט פארשריבן, זעצט זיך נעבן מיר א אינגערמאן א בן יומו אדער מערסטנס א שנה ראשונה, און קוקט מיט שרעק אויפן פראצעדור, ווי א פאציענט וואס ווארט ביים דאקטאר און ווייסט נישט וואס ווארט אים.

איך פרוביר אים באקוועם צו מאכן און איך מאך זיך היימיש, איך פרעג אים אביסל און איך ענטפער אסאך און אונז ווער מיר נענטער אין די שורה, אונז פאנג מיר אן צו רעדן שטילער נישט צו שטערן דעם פראצעדור.

מיין נייע חבר’ל קוקט מיט אנגסט און פרעגט מיך שטילערהייט: מ’דארף עפעס זאגן? לשם יחוד אדער וואס? איך זאג אים: ניין זיי רואיג! וואס דען דער דיין פרעגט אויס אביסל וואס מ’פארקויפט אלס.

וויאזוי ווייסט מען? פרעגט ער מיך. איך זאג אים זארג דיך נישט דער דיין העלפט ארויס! און פון דארט קריכט אונזער שמועס טאקע צום נושא פון וואס צו פארקויפן.

ער רעדט פון פארקויפן א טונא קען וואס איז נאך אין שענקל זינט שבע ברכות, ער האט אויך א פעקל אייס-פאפס (א מין אייסעס) און אזוי ווייטער, ביז איך ברענג אים אויף דעם געדאנק אז אזוי ווי ער נוצט נישט דעם קיך בכלל קען ער אפילו פרעגן דעם דיין וועגן פארקויפן דעם גאנצן קיך כמות שהוא.

דאס איז אים גוט אריין אין קאפ און ער האט פארקירוועט דעם שמועס אביסל צום רעיון פון פארקויפן דעם גאנצן קיך. איך גיב מיך א רוף אן מיט תמימות אז איין זאך דארף ער זיכער מאכן, אז בשעת’ן פארקויפן דעם קיך זאל דאס בני בית נישט זיין דארט ווייל דעמאלס ווערט זי פארקויפט מיטן חמץ.

מיט אן ערנסטע מינע פרעגט ער מיך איבער: טאקע? אויוויי האסט א טעלעפאן???

איך ענדיג פארקויפן דעם חמץ און איך גיי ארויס קויפן א פרישטאג ביים פת שחרית טרעקל, און דא כאפט מיך א געוואלדיגע סתירה וואס איך קען נישט פארשטיין:

פארוואס ווען איך פארקויף חמץ באצאל איך. און יעצט דא ווען איך קויף חמץ צאל איך ווידער? וואלט נישט געדארפט זיין אז דער זאל מיר באצאלן פארן אפקויפן זיין חמץ?

יא! א עולם השקר!

האטס מיר א כשר’ן פסח

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s