ווייסט פארוואס ער זאגט עס? ווייל ער מוז אזוי זאגן! און כ’וועל דיר מסביר זיין פארוואס ער מוז אזוי זאגן ….

אה! איך האב נישט באמערקט איר זענט אויך דא. איך ברעך קאפ צו פארשטיין א נאווינע וואס פירט מיך צו משוגעת! איך הער מענטשן רעדן און זיי האלטן אין דער זייט א זעקעלע און אין דעם זעקעלע ליגט א קב תמימות א לוג חכמה, און א סאה משוגעת, און מיט דעם בויען זיי א שמועס.

לאמיך אייך מסביר זיין וואס איך מיין.

שטייען חיים און ברוך און שמועסן איבער א פעט שטיקל לשון טוב וואס מ’מעג על פי הלכה געהעריג רעדן, און לשיטת התחתונים “מוז” מען גאר רעדן איבער דעם, פשוט ווייל יעדער ווייסט סיי ווי! נאך א פשט איז ווייל אויב יענער שעמט זיך האט ער נישט געברויכט טוהן דאס, אלא מאי גייט אים נישט אן! נאך א פשט ווייל ער איז דאך א געהעריגער מכשיל הרבים מוז מען מפרסם זיין! (איר דארפט נאך פשטים? אדער איר זענט בעהאוונט?)

פארקירוועט זיך די שמועס איבער משה’ן וועלכער איז פון די עיני הקהל, און ער האט לעצטנס געזאגט א ווארט וואס האט פאראורזאכט א שטורעם ווינטל, און חיים מיט ברוך זענען זיך מטפל מיטן עומד על הפרק מיטן פוהלסטן ערנסטקייט.

הכלל, חיים נעמט מער אן משה’ס זייט, און ברוך ציהט מער צו די אפאזיציע, און יעדער איז מסביר בטוב טעם זיין שטעלונג און פארוואס ער איז 100 פראצענט גערעכט און ס’קען גאר אנדערש נישט זיין.

ביז… ברוך פרעגט חיים’ן א קלאץ קשי’ איבער א ווארט וואס משה האט געלאזט פאלן און עס איז קלאר קעגן חיים’ס גאנצער בנין עדי עד. ענטפערט חיים מיט א כיטרע מינע: דאס האט משה נאר געזאגט ווייל ער האט דאס געמוזט זאגן…

דא שטעל איך אפ דעם רעקארדער ווייל איך מוז מיך שטעלן אויף דעם ענטפער!

איך זאג נישט אז ווען איך נעם א צד פרוביר איך נישט צו פארענטפערן דעם צד. איך פרוביר יא! אבער מוז מיין צד זיין אייביג אינגאנצן גערעכט? ניין! ער קען נישט! אבער פארוואס ווען איך טענה מיט יענעם שטעל איך זיך אויף א דיוק אין א נקודה פון א ווארט, און ווען ס’פאלט אין מיין שטח קען איך דורכרוקן א בארג שמוץ מיטן אויסרייד “ער האט עס געמוזט טוהן, אדער זאגן”.

ס’איז א פיינער תירוץ טאקע! אבער ארבעט עס פאר יענעם אויך אדער נאר ווען דער נער איז מיינער?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s