עס איז די ניין טעג און ערב שבת קודש כאפט זיך דער עולם אריין אין שויער איינער מיט א צעטיל פון דאקטאר א צווייטער מיט א היתר פון דיין אא”וו. און וואס אן אמת איז אז איך האב געפרעגט ביי אונזער דיין און ער איז מתיר א געהעריגן סיכת חולין.

עכ”פ איז גוט צו הערן יעדןס אבזערוואציע’ס אויף די דילעמא. און ווי אלע מאל שטיי איך אין די זייט און פארנאטיר די וויכטיגע אינפארמאציע.

יענקל גייט אין שויער און ציהט ארויף אן האנטוך אז קיינער זאל נישט זעהן ווייל זיין דיין האט אים געפסק’ט אז נאר בצינעה…

משה גייט אפן אין שויער מיט זיין זעקעלע זייפלעך און ווען חיים ווארפט אים פאר וועגן דעם פראבלעם זאגט ער אז זיין דיין האט געזאגט ער קען גיין בצינעה און דא אין מקוה קוקט דאך קיינער נישט ווייל מ’דארף זיך היטן די אויגן…

נטע שלעפט אריין א קליין טישל צום שויער ווייל ער געדענקט אז ביים שיעור כללי האט מען געזאגט אז מ’מעג נאר וואשן ראשו ורובו “ושולחנו”.

און איך הער ווי חיים לייב איז מסביר אז יעצט פארשטייט ער שוין די אלע וואס וואשן זיך נישט רגילין כסדרן ווייל נאכן נישט וואשן אזא לאנגע צייט איז עס ממש מעין עולם הבא.

מיט אלע שיינע מעשה’לעך איז וויכטיג צו געדענקען אז דער ענין פון קלאגן אויפן ביהמ”ק איז נישט קיין וויץ און לאמיר געדענקען מתפלל צו זיין ערליך אויפן בנין ביהמ”ק בקרוב בימינו ממש.

און אז איך האב שוין א הויכהילכער וויל איך בעטן מיינע טייערע פריינט אז ביי די קינות אויב משיח איז נאך נישט דא ח”ו זאל מען למען השם אוועק לייגן די טעלעפאנען! נעמט אייך אונטער די איינע זאך פארן כבוד פונעם אייבערשטן נישט צו טעקסטן אדער טשעטן ח”ו אין אזא צייט (אלס איז עס אסור אבער אין צייט פון קינות איז עס אומדערהערט). און אין דעם זכות זאל מיר זוכה זיין צו די גאולה שלימה בקרוב בימינו. אמן

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s