אהובים ידידים
אחי היהודים
תהלתכם מעידים
במעשים תמידים
כוחכם מרעידים,
מכל צדדים
במבול מזידים
אתם מתבודדים
ומראים בידים
ובפה מגידים
אנו נצמדים
לתורתינו כלפידים.
עלינו עומדים
שונאים חומדים
סגולת לומדים
מעבירים ומשמדים
מסלת מאבידים
ופנינו מכחידים.
ואנחנו כעבדים
פונים בכבדים
למקום כבודים
עזור ליחידים
להתגבר בבוגדים
ולהעלות מיוקדים
נפשות נצדים
בהכנע ובקידים
ולהיות עתידים
עם החרדים
להסיר פחדים
לשמוח ברקידים
המונים וחסידים
בכל מגדים
במשוש דודים
קיבוץ גדודים
מארבע צדדים
ועליהם עומדים
אבותינו העמודים
בשירה מודים
בב”א

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s