(נייעס אויסצוג פון יאר 2045 למס’)

ווען די ליבעראלע צייטונגען האבן געוואלט פארציילן איבער א מאסיוון בלעק-אוט אין די פינלאנדישע אינזלען, האבן זיי זיך אנגעשטויסן מיט א טעכנעלאגישן פראבלעם.

אזוי ווי די היינטיגע קאמפיוטערס זענען הינטער גאווערמענט און ביוראקראטישע אויפזוכט, זענען די קאמפיוטערס באזירט און אויסגעשטעלט לויט די חוקי המדינה, פונקט ווי ווען מ’קויפט א 16 אונסיגן סאדע גיסט זיך עס אויטאמאטש אויס, אזוי לאזט דער קאמפיוטער נישט טייפן די ווארט “בלעק” צוליב פאליטיקעל קארעקטנעס.

אויטא קארעקט (וועלכע הייסט שוין היינט “פעדעראל קארעקשאן”) גיבט נאר די פאלגענדע אפציעס:

1. ווייט-אוט
2. אפריקענעמעריקענע – אוט
3. בראדער-אוט

די רעדאקטארן קאנפרענץ וועלכע קומט פאר אין 2 וואכן פון היינט אינעם קעפיטעל וועט באהאנדלען דעם פראבלעם און באשטימען וועלכע אפציע צו נוצן.

בלייבט אונז נאר איבער צו: שרייבן אין אידיש:

עס איז די וואך געווען א “שווארצע ארויס” אין פינלאנד.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s