ש’ נה טובה ומתוקה איך וואונט ש
נ’ חת דקדושה זאלט איר אלע האב ן
ה’ רחבת הדעת בכל עניינים, מיט הצלח ה

ט’ ויערן זאלן זיך עפענען צו יעדע ציי ט
ו’ יתן לך אלקים ברכת הטוב מאוצר ו
ב’ רכות עד בלי די און השפעות לרו ב
ה’ אלפים תשע”ד לפ”ג זאל שוין זיין די גאול ה

ווי עס וואונטשט אייער פריינד
זאלץוואסער

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s