זאג מיר נאר מיין טייערער, צו גלייבסטו אז ס’איז דא איין באשעפער אויף די וועלט?

אודאי גלייב איך!

צו גלייבסטו אויך אז ער איז דער טוב ומטיב און וויל דיר ברוב חסדו געבן אלעס גוטס?

אודאי גלייב איך!

צו גלייבסטו אויך אז ווען מ’זינדיגט שטראפט ער?

אודאי גלייב איך!

און ער גיבט שכר פאר גוטע מעשים?

אודאי גלייב איך!

און אז ער האט דיר א מתנה’לע געגעבן וואס הייסט “תשובה”? און אפילו דו ביזט פוהל מיט זינד קענסטו אלס זיך צוריקקערן? נישט קיין חילוק ווי ווייט דו ביזט שוין פארפארן?

עממממ אודאי גלייב איך! אבער…

אבער וואס?

מיין טייערער חבר, דו ווייסט נישט אין וועלכן אפגרונד איך בין! איך בין דארט ווי עס שטייט אז תשובה העלפט שוין נישט! איך בין דארט ווי די אידן האבן פון זייערע מ”ט שערי טומאה אין מצרים געקענט אראפקוקן און גארנישט זעהן מרוב מרחק! אט אזוי ווייט בין איך! דו ווייסט ווילאנג איך דארף ארבעטן, (אויב איז בכלל מעגליך) צו ארויף קומען אפילו נאר צו די נ’ שערי טומאה???

אה! אט דאס האב איך געוואלט הערן! און איך האב הנאה פון דיין אויפריכטיגקייט מיט מיר, און דערפאר בעט איך דיך קינד מיינס זאלסט אביסעלע צולייגן קאפ און זיך צוהערן צו מיינע רייד, וואס ווערן געזאגט מיט אהבה און צוגעבונדנקייט צו דיר כי נפשי קשורה בנפשך.

דיין שרעק איז אומזיסט! ווייל תשובה איז קלאר און דייטליך, א זאך וואס העלפט פאר יעדן! דו הערסט גוט! יא איך ווייס וואס דו קלערסט, עס שטייט דאך אין זהר אז אויף געוויסע חטאים קען מען נישט תשובה טוהן, עס שטייט דאך אז מינים ואפיקורסים אין מספיקין בידם און מ’נעמט נישט זייער תשובה, אלזא ווער זאגט אז דיר גיבט מען נאך יא די ברירה.

וועל איך דיר ברענגען צום פארשטיין וואס ווערט געברענגט מפי ספרים וסופרים (איך האב נישט פאר מיר די מראה מקומות, דעריבער ברענג איך נישט לשונות). לכאורה איז דא אסאך סתירות אין דעם ענין, עס זענען דא מפורש’ע חז”ל’ס וועלכע לויטן אז אפילו אחר וואלט נאך געקענט תשובה טוהן, און אפילו דער וואס האט שוין עובר געווען אויף אלע עבירות שבתורה און אריינגעלייגט די קאפ צווישן די פוס און תשובה געטוהן, איז ארויס א בת קול פון הימל אז ער איז א בן עולם הבא. אלא מאי?

דער ענין פון אפשרות, פון קענען, זיין ערמעגליכט תשובה טוהן, איז גאר אנדערש דער אפטייטש ווי דאס וואס חז”ל זאגן הבא לטהר מסייעין לו. דער וואס איז נעבעך פארכאפט אין מינות, (נישט דורך וועלן פארענטפערן זיינע תאוות נאר מרוב רעתו און פון זיין אומווערדיגע נשמה וועלכע וויל פון זיך אליינס נישט מודה זיין רח”ל) דער קען תשובה טוהן, אבער וועט ער דען תשובה טוהן? פארוואס זאל ער? זיין דעת איז נישטא, ער איז פארקירעוועט אין א געגנט פון וואו ער קען נעבעך נישט דעם וועג ארויס.

אויב אבער קומט א רבים, אדער א אדם גדול, אדער אמאל אומווילדיג א זכות גדול, וועלכע פירט אים צום פרשת דרכים צוריק, קען ער תשובה טוהן. און דאס וואס חז”ל זאגן טאקען אין מספיקין בידו, מ’גיבט אים נישט דעם געלעגנהייט נעבעך צו זעהן אז ער דארף תשובה טוהן, ווייל ווען ער האט יא די געלעגנהייט, און ער זעהט איין דעם אמת אפי’ נאר שעה אחת, קען ער תשובה טוהן און באקומען חיי עולם הבא.

***

חז”ל קריגן זיך צו יאוש איז קונה אדער נישט. דאס הייסט אויב דער געוועזענער בעה”ב איז זיך שוין מייאש פונעם חפץ, וועט דער פרישער בעה”ב, זוכה זיין דערין מיטן יאוש פונעם צווייטן.

איר הערט! יאוש איז א זאך וואס ראובן’ס יאוש איז מקנה פאר שמעון’ן דעם חפץ.

אייגענע יאוש איז זיכער נישט קונה! עס איז מוכר!!!

יאוש קען נאר העלפן, אז יענער זאל בלייבן מיט אייערס. און דאס דארף מען פארמיידן פאר יעדן פרייז ווען דער יעניגער איז דער סטרא אחרא.

ס’האט אמאל אריינשפאצירט א אידל אין ביהמ”ד ביים סליחות זאגן און געבעטן איינער זאל אים מוציא זיין מיט די שלש עשרה מדות ווייל ער וויל נישט אליינס זאגן.

אויפן וואונדער פון די ארומיגע וואס פשט איז, האט ער געזאגט אז ער האט שוין לאנג זיך מתגבר געווען אויפן ייצר, און ער קען שוין נישט תשובה טוהן מיט א ברכה.

דער עולם שמייכלט זיך אונטער קלערנדיג, דער איד דארף לכאורה נישט תשובה טוהן אין ערשטן פלאץ ווייל ער איז נישט מיט אלעמען.

ער פרובירט צו פארשטיין געבן אז; אמת, ער האט זיך נאך נישט מתגבר געווען אויף “זיין אייגענעם יצר הרע”, אבער אויף יענעם’ס ייצר הרע האט ער שוין לאנג א שליטה! ער ווייסט פונקטליך וואו און וואס יענער טוט שלעכט, מילא וואס א חילוק וועמנס יצר הרע ער איז איבערגעקומען?

היש חוכא וטלולא כזה? עס איז דאך קלאר אז זיך מתגבר זיין קען מען נאר אויפן אייגענעם יצה”ר.

אבער! ווען עס קומט צו יאוש, דאס איז קלאר א מוציא מרשותו, און האט נישט קיין שום אויסזיכטן פון געווינס!

אין ענגליש איז דא א אויסשפריך: אויב האט איר גארנישט וואס צו פארלירן און אלעס צו געווינען, פארוואס זאלט איר נישט פרובירן?

אין 40 טאג פון היינט קענט איר זיין א קדוש אלוקי! נישט קיין חילוק פון וויפיל שטאק ארונטער איר קומט. דאס איז א בפירוש’ער רמב”ם אין הלכות תשובה!

דער געשעפט פון פארקויפן דעם עולם הבא פאר יאוש, איז נישט קיין געראטענער! לאמיר צוזאמען זיך מקבל זיין מיט שמחה און אהבה יעצט אין די געהויבענע זמנים, צו מהפך זיין די זדונות צו זכיות, לויט ווי דער הייליגער קדושת לוי שרייבט, אז פארדעם וויל זיך יעצט ציילן עבירות ווייל אין א שעת פון דינען השי”ת מיט שמחה ווערן זיי דאך פארוואנדלט אין מצות!

איר האט גראבע עבירות? מאכט א געשעפט, און פארוואנדלט זיי אין גראבע מצוות! און אין דעם זכות זאלן מיר געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטן און זוכה זיין צו א שנת גאולה וישועה. אמן

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s