מיין טייערער חבר, מיין שכן ביים דאווענען, איך בין זייער נייגעריג וויפיל דו צאלסט חודש’ליך אין דיין מארטגעדזש.

איך וויל אויך וויסן דיין יוטיליטי’ס בילל. אויב מעגליך וואלט איך געוואלט א הארד קאפיע.

אויב האסטו סיי וועלכע געזונט פראבלעמען ח”ו, אדער שלום בית פראבלעמען, וויל איך א קורצע און קלארע באריכט, לייג ביטע פינטעלעך און שטרעכעלעך וואו עס פעלט זיך אויס, אז איך זאל קענען קלאר לייענען.

איבער דיינע ארבעט פראבלעמען בין איך מער ווייניגער אינפארמירט געצווינגענערהייט, ווייל דאס איז געווען די טעמע היינטיגן לייענען. איך וויל נאר וויסן וואס די סוף איז געווארן, צו דו האסט אויסגעפירט אדער נישט?

איך וועל דיר בל”נ פרובירן צו העלפן מיט אלע דיינע פראבלעמען וואס נאר שייך. פארשטייט זיך אז איך מוז זעהן דיינע איינקונפטן אויך, צו קענען זעהן אויב דער פראבלעם איז א בארעכטיגטער. אבער איינמאל דו גיבסט מיר די אינפארמאציע ווי אויבנדערמאנט, וועל איך אי”ה שנעל קענען מאכן די החלטה.

יעצט אז איך האב דיר שוין אנגעבאטן מיין אומצווייזייטיגן הילף אנבאט, מעג איך דיר שוין יא בעטן נאך עפעס???

אפשר הערסטו אויף ארום צו פלאפלען דעם גאנצן לייענען???

אפשר פארשטייסטו מיך אז איך בין נישט אזוי פריש און מונטער שבת צופרי, און אינגאנצן נישט אינטערסירט צו הערן דיינע מעשיות געצווינגענערהייט?

וואס פרעגסטו??

אה יא! איך האב דיר נארוואס געענדיגט זאגן, אז אויב גיבסטו מיר אלע אינפארמאציע איבער דיינע מארטגעדזשעס וכו’ וועל איך זיך אויף דעם אויך זארגן. ביזדערווייל, די איינציגע פראבלעם וואס דו ווייזט ברבים, איז: אז דו שמועסט אוועק דעם גאנצן דאווענען.

גראד נאכדעם וואס דו וועסט מפרסם זיין דיינע איבעריקע פראבלעמען, בין איך גרייט צו זיין בייהילפיג.

יישר כח

נ.ב. אויב דו ביזט אמת’דיג אינטערסירט אז אלע וואס בייזערן זיך אויף דיין חוצפה’דיגן אויפפירונג ביים דאווענען זאלן זיך זארגן פאר דיין מארטגעדזש, איז ראטזאם זאלסט ארויסגעבן א גליון מיט די נויטיגע אינפארמאציע. מיר וועלן עס ערנסט איבערלייענען. א גוטער נאמען פאר דיין קונטרס וואלט געווען “לכל בני ישראל יחרץ (אין אידיש: א תירוץ פאר אלע אידן איז די “ביללס”…)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s